To Bio

Eko uprawy

Home »  Eko uprawy

Ten dział postanowiliśmy poświęcić wszystkim tematom związanym z uprawami ekologicznymi. Rolnicy i ogrodnicy znajdą tutaj nowoczesne i tradycyjne metody uprawy roli i ogrodu, które pozwalają unikać środków chemicznych zarówno podczas siewu, wzrostu jak i rekultywacji gleby.

Tematyka zostanie podzielona na dwa bloki tematyczne w jednym prezentować będziemy nowoczesne – ekologiczne metody, w drugim zaś bloku zajmiemy się sposobami naszych dziadków, które po dziś dzień mogą okazać się doskonałym rozwiązaniem dla rolnictwa i ogrodnictwa.

Rolnicy decydujący się na bioospodarstwa w przypadku uprawy roli spotkają się z dwoma głównymi problemami: jak sprawić, aby uprawy były równie wydajne jak z gospodarstw stosujących sztuczne nawozy? Jak pokonać szkodniki bez użycia pestycydów?

W przypadku zwiększenia upraw wystarczy zastosować nawóz naturalny, który wszak przez stulecia doskonale służył uprawom naszych dziadków. Istotne jest również prawidłowe przygotowanie gleby przed wysiewem. Musi być ona odpowiednio odżywiona, spulchniona i bogata w minerały.

Podobnie w przypadku oprysków przeciwko szkodnikom, istnieją naturalne sposoby walki z zagrożeniami tego typu. Szerzej temat ten będzie jeszcze przez nas poruszany.

Pamiętajmy również, że rolnicy decydujący się na biouprawy są szczególnie promowani przez Unię Europejską, mogą więc liczyć na wyższe dopłaty.