To Bio

Ekologiczna hodowla

Home »  Ekologiczna hodowla

W porównaniu do bioupraw, ekologiczna hodowla jest znacznie łatwiejszym do osiągnięcia sposobem na eko – rolnictwo. O ile uprawa roli zwykła się przede wszystkim odnosić do metod przeszłych pokoleń, o tyle biohodowla nastawiona jest na nowoczesne, innowacyjne formy chowu.

Podkreśla się tutaj przede wszystkim wolność zwierząt w poruszaniu się. Szczególnie podkreśla się to w kontekście drobiu i produktów drobiowych. Kury z ekologicznego chowu nie są trzymane w klatkach, mają możliwość swobodnego poruszania się. Podobne założenia ma również hodowla trzody chlewnej.

W przypadku bydła stosowane są nie tylko hale udojowe, które również mówi się o wyposażaniu obory w głośniki nadającej muzykę klasyczną, która według badań pozytywnie wpływa na wydajność krów mlecznych.

Co warto podkreślić hodowcy, którzy zdecydują się na tego typu metody prowadzenia swoich gospodarstw mogą starać się o certyfikaty potwierdzające jakość ich produkcji – Ekogwarancja. Certyfikacja tego typu odbywa się w kilku etapach:

  1. Zgłoszenie chęci uzyskania certyfikatu

  2. Złożenie dokumentacji

  3. Sprawdzenie dokumentacji

  4. Kontrola gospodarstwa wraz z pobraniem próbek

  5. Przegląd dokumentacji pokontrolnej

  6. Decyzja o wydaniu certyfikatu

  7. Kontrola wydanych certyfikatów ze stanem faktycznym