To Bio

Wolne od GMO

Home »  Wolne od GMO

Co to jest GMO?

GMO, inaczej zwane również organizmami transgenicznymi, są to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, która zostały celowo zmienione genetycznie przez człowieka. Celem tego typu zmian jest z reguły podniesienie wydajności lub odporności na szkodniki.

Rodzaje GMO

Istnieje kilka rodzajów zmian genetycznych, które są wprowadzane do organizmów, są to:

 • HT – czyli organizmy odporne na herbicydy, stanowią 75% wszystkich modyfikacji genetycznych

 • BT – czyli organizmy odporne na owady, stanowią 18% wszystkich GMO

 • BT/HT – czyli organizmy odporne zarówno na herbicydy jak i owady.

Zalety GMO

Dużo zwykło się mówić o GMO, bardzo często mówi się w negatywnym aspekcie. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że genetyczne mutowanie produktów, które spożywamy może przynieść katastrofalne zmiany w organizmach ludzkich. Ma jednak GMO również swoje zalety, a wśród nich:

 • GMO zimniejsza zastosowanie pestycydów (co ma szczególnie pozytywne skutki dla zagrożonej wymarciem populacji pszczół)

 • Ogranicza czas pracy maszyn rolniczych (jest więc oszczędnością dla rolników, i zmniejsza emisję spalin do atmosfery)

 • Zmniejsza czas pracy ludzi (potrzeba mnie wysiłku, aby wyprodukować więcej żywności)

Wady GMO

 • Po zaletach organizmów transgenicznych przyszedł czas na bliższe przyjrzenie się wadom GMO.
  Genetyczne modyfikacje sprawiają, że wraz z powstaniem nowych odmian roślin, powstają nowe alergeny

 • Następuje Horyzontalny Transfer Genów do bakterii, co sprawia, że powstają nowe szczepy bakterii, w tym szczepy chorobotwórcze odporne na działanie antybiotyków

 • Następuje również transfer genów odporności na herbicydy do chwastów, przez co mogą powstawać „superchwasty”

 • Owady ewoluują tak, by nadal móc żerować na roślinach GMO (również tych z genami BT)

 • Zmniejsza czas pracy ludzi konieczny do wytworzenia żywności, przez co coraz mniej osób znajduje zastosowanie w rolnictwie, co może powodować wzrost bezrobocia.